Zorgverzekeraars nemen massaal maatregelen om kostbare aanvullende pakketten te schrappen, zo blijkt uit een analyse van prijsvergelijker Overstappen.nl. Deze beslissingen komen voort uit de trend waarbij consumenten tijdelijk een uitgebreide dekking nemen voor geplande medische hulp, zoals voor een hoortoestel of fysiotherapie na een geplande knieoperatie.

Zorgexpert Eva van Erk merkt op: “Zodra mensen de zorg uit het aanvullende pakket niet langer nodig hebben, zeggen ze het pakket op tijdens het overstapseizoen. Hoewel dit logisch lijkt, is het op de lange termijn niet rendabel voor de verzekeraars.”

Soms verbergt de afschaffing van pakketten ook een prijsverhoging, aldus Overstappen.nl: “Het oude pakket verdwijnt en wordt vervangen door een nieuw pakket met een vergelijkbare dekking, maar tegen een aanzienlijk hogere prijs.” Sommige pakketten blijven weliswaar behouden voor bestaande klanten, maar nieuwe klanten kunnen er geen aanspraak meer op maken.

Van Erk benadrukt dat dit jaar een opvallende toename laat zien in het verdwijnen van pakketten met een relatief hoge dekking; ongeveer 14% van de aanvullende pakketten is naar verluidt verdwenen.

Overstappen.nl constateert ook “krimpflatie” in zorgverzekeringen, waarbij aanvullende pakketten worden uitgekleed. Zo kan een vergoeding voor een hoortoestel bijvoorbeeld dalen van €1000 naar €500, en een eerder onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie kan worden afgeschaft.

Voor het jaar 2024 voorspelt Overstappen.nl een gemiddelde stijging van 7% in de prijzen van aanvullende pakketten. Deze toename wordt deels toegeschreven aan het groeiende aantal consumenten dat zich verzekert voor geplande zorg. Specifieke dekkingen, zoals huidtherapie, worden steeds verder beperkt, waarbij vergoedingen vaak beperkt zijn tot 75% tot 80%. De prijsvergelijker meldt ook dat verzekeraars een maximale vergoeding van €400 hanteren voor bepaalde dekkingen. In 2024 zal het niet langer mogelijk zijn om fysiotherapie onbeperkt te verzekeren, en de maximale vergoeding voor een hoortoestel zal €500 bedragen, terwijl dit vorig jaar nog tot €1000 mogelijk was.