Grote zorgverzekeraars hebben nog geen overeenkomsten bereikt met zorgaanbieders, ondanks de jaarlijkse verplichting voor zorgverzekeraars om uiterlijk op 12 november hun premies en voorwaarden bekend te maken. De Consumentenbond heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom verzocht om in te grijpen.

De Consumentenbond constateert al geruime tijd dat de contractering aanzienlijk vertraagd is en dat er weinig verbetering zichtbaar is. “Voor ons is de maat vol,” verklaart Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. “Hoe kun je nu een weloverwogen keuze maken voor een zorgverzekering als essentiële informatie ontbreekt? Daarom hebben we een handhavingsverzoek ingediend, waarbij we de NZa verzoeken om in te grijpen. Als dat niet tot een oplossing leidt, schromen we niet om andere juridische stappen te ondernemen.”

Volgens de Consumentenbond zijn grote verzekeraars, zoals VGZ, nog in onderhandeling met respectievelijk 89 procent van de ziekenhuizen, Menzis met 86 procent, CZ met 71 procent, Zilveren Kruis met 50 procent en DSW met 41 procent. CZ heeft echter een garantie gegeven voor vergoeding aan de ziekenhuizen waarmee zij nog in onderhandeling zijn.

Naast de contractering benadrukt de Consumentenbond dat er andere knelpunten moeten worden aangepakt, waaronder de afname van het aantal restitutiepolissen, de proliferatie van kloonpolissen en de groeiende wachtlijsten. De bond vindt het opmerkelijk dat zorgverzekeraars geen contracten afsluiten met duizenden zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), terwijl de wachtlijsten in deze sector “de spuigaten uitlopen”. De Consumentenbond heeft deze knelpunten gemeld bij demissionair minister Kuipers van VWS. (ANP)