Tijdens het recente debat over de gezondheidszorg, waarbij vertegenwoordigers van negen politieke partijen betrokken waren, zijn er twee nieuwe initiatiefwetsvoorstellen voortgekomen. De PVV en BBB hebben aangekondigd dat zij volgende week een wetsvoorstel zullen indienen om de financiering van ouderenzorg (zzp2 en zzp3) opnieuw te regelen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Tegelijkertijd heeft de ChristenUnie aangekondigd een initiatiefwet voor betaald mantelzorgverlof te presenteren.

Het voorstel van de PVV en BBB heeft als doel om ouderen met zorgindicaties zzp2 en zzp3 opnieuw onder de dekking van de Wlz te brengen, met de nadruk op het bevorderen van gezamenlijk wonen. Fleur Agema van de PVV benadrukte dat, ondanks de jaarlijkse kosten van 2,6 miljard euro, het voorstel een besparing van twee miljard euro zou opleveren in de thuiszorg en wijkverpleging, evenals het verminderen van ziekenhuiskosten voor deze groep ouderen.

De ChristenUnie richt zich met haar wetsvoorstel op betaald mantelzorgverlof, waarin zij pleiten voor een doorbetaling van maximaal twee jaar voor mantelzorgers die zorg verlenen, tot 70 procent van hun laatstverdiende salaris.

Tijdens het debat lag de nadruk van alle partijen op preventie en het verminderen van gezondheidsverschillen. D66 pleitte voor wettelijke gezondheidsdoelen, terwijl anderen, zoals Fleur Agema van de PVV, betoogden dat investeren in preventie het best kan worden bereikt door het afschaffen van het eigen risico en het verlagen van de btw op boodschappen.

Partijen benadrukten ook de noodzaak om de zorgsector aantrekkelijker te maken door bureaucratie te verminderen. BBB pleitte voor meer dwang door zorgpartijen te korten op hun budget als ze blijven vasthouden aan gedetailleerde verantwoordingsvereisten voor zorgpersoneel.

Wat betreft passende zorg waren de meningen verdeeld. Sommige partijen benadrukten dat de overheid niet moet bepalen wat passend is, terwijl anderen, zoals de SP, juist pleitten voor politieke betrokkenheid bij het definiëren van kwaliteit van leven en passende zorg. De NSC benadrukte het belang van bestaanszekerheid, zowel vanuit de overheid als vanuit het individu, terwijl andere partijen zoals de PVV en BBB kritiek uitten op het sluiten van verpleeghuizen door de overheid.