De Raad van Ouderen heeft ernstige bedenkingen geuit over het winstgerichte marktmodel in de ouderenzorg en pleit voor een maatschappelijk verdienmodel. De raad dringt er bij de politiek op aan om de “schaduwkanten van de marktwerking krachtig aan te pakken”.

In de ouderenzorg constateert de raad een opkomst van commerciële partijen, variërend van woon-zorgcomplexen tot fysiotherapie en mondzorg. Recentelijk is er ook een groei te zien in commerciële huisartsenzorg. Hoewel marktwerking theoretisch voordelen kan bieden, wordt het in de praktijk steeds meer bekritiseerd, aldus de raad.

“Onze conclusie is dat onbeperkte marktwerking, zoals die zich geleidelijk heeft ontwikkeld, niet gunstig uitpakt. Het staat zelfs goede en betrouwbare zorg voor ouderen in de weg. Wij beoordelen marktwerking aan de hand van de volgende kernwaarden: toegankelijkheid, samenwerking, betaalbaarheid, solidariteit, expertise en vakbekwaamheid.”