Vanaf 2024 zal preventieve zorg om vallen te voorkomen worden vergoed via het basiszorgverzekeringspakket. Dit betekent dat mensen die risico lopen om te vallen, hulp kunnen krijgen om dit te voorkomen, en de kosten worden gedekt door de zorgverzekering. Hierbij zijn er twee soorten hulp beschikbaar:

1. Valrisicobeoordeling: Dit is een evaluatie om te kijken hoe groot het risico is dat iemand valt. Als er een hoog risico is, wordt er advies gegeven over wat er gedaan kan worden om vallen te voorkomen, zoals het aanpassen van medicatie of oogonderzoek. Deze beoordeling heeft een vastgesteld maximumtarief.

2. Valpreventieve beweeginterventie: Dit omvat oefeningen en training om de spieren en balans te verbeteren, wat kan helpen bij het voorkomen van vallen. Een fysiotherapeut of oefentherapeut kan deze interventie begeleiden. Voor deze zorg is er geen vast tarief, en de kosten kunnen variëren.

Het doel van deze vergoeding is om te voorkomen dat mensen gewond raken door een val en zo de behoefte aan intensievere zorg verminderen.