In het Nederlandse zorgstelsel is de acceptatieplicht een fundamenteel principe dat ervoor zorgt dat iedereen toegang heeft tot basiszorgverzekeringen. Dit betekent dat zorgverzekeraars wettelijk verplicht zijn om iedereen te accepteren die een aanvraag indient voor een basiszorgverzekering, ongeacht hun gezondheidstoestand of medische geschiedenis. Hier zijn de belangrijkste aspecten van de acceptatieplicht en wat het voor jou betekent:

1. Toegang tot Basiszorgverzekering:

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. De acceptatieplicht garandeert dat zorgverzekeraars elke aanvraag voor een basisverzekering moeten accepteren. Dit geldt ook voor mensen met een medische aandoening of een chronische ziekte.

2. Geen Risicoselectie:

De acceptatieplicht voorkomt dat zorgverzekeraars cliënten kunnen selecteren op basis van gezondheidsrisico’s. Ze mogen geen premies verhogen of verzekeringsaanvragen afwijzen op basis van de gezondheidstoestand van een persoon. Dit zorgt voor een eerlijke en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.

3. Standaardpremie:

Elke zorgverzekeraar biedt dezelfde dekking in de basiszorgverzekering, ongeacht bij welke verzekeraar je bent aangesloten. Dit zorgt voor een gelijk speelveld en maakt het gemakkelijker om zorgverzekeringen te vergelijken op basis van premie, klantenservice en andere factoren.

4. Aanvullende Verzekeringen:

Hoewel de acceptatieplicht van toepassing is op basiszorgverzekeringen, geldt dit niet voor aanvullende verzekeringen. Zorgverzekeraars hebben de vrijheid om aanvullende verzekeringen selectiever aan te bieden en kunnen aanvragen voor aanvullende verzekeringen afwijzen op basis van medische geschiedenis.

5. Collectieve Zorgverzekeringen:

Voor collectieve zorgverzekeringen, bijvoorbeeld via je werkgever of een vereniging, geldt ook de acceptatieplicht. Zorgverzekeraars moeten iedereen die onder een collectief valt, accepteren voor de basiszorgverzekering die wordt aangeboden via dat collectief.

6. Eigen Risico:

Het verplichte eigen risico in de basiszorgverzekering is van toepassing op alle verzekerden. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en kan door de verzekerde worden verhoogd in ruil voor lagere premiekosten. De acceptatieplicht heeft geen invloed op het eigen risico.