1. Zorgverzekeringswet (Zvw): De Zorgverzekeringswet is de Nederlandse wet die de basisverzekering regelt. Alle inwoners van Nederland zijn wettelijk verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. De overheid bepaalt de dekking van het basispakket, en zorgverzekeraars bieden verschillende polissen aan.
  2. Eigen risico: In Nederland hebben zorgverzekeringen een eigen risico, wat betekent dat je een deel van de zorgkosten zelf moet betalen voordat de verzekering begint te vergoeden. Het exacte bedrag van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld.
  3. Zorgtoeslag: De overheid biedt zorgtoeslag aan mensen met lagere inkomens om hen te helpen de kosten van de zorgpremie te dekken.
  4. Aanvullende verzekeringen: Naast het basispakket kunnen mensen ervoor kiezen om aanvullende zorgverzekeringen af te sluiten om extra dekking te krijgen voor bijvoorbeeld tandheelkunde, fysiotherapie of alternatieve geneeskunde.
  5. Acceptatieplicht: Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. Ze mogen geen premieverschillen aanbrengen op basis van gezondheid.
  6. Collectieve zorgverzekeringen: In Nederland kunnen groepen, zoals werknemers of leden van een vereniging, collectieve zorgverzekeringen afsluiten bij een zorgverzekeraar. Deze kunnen kortingen bieden op de premie en extra dekkingen bevatten.