Organisaties die gespecialiseerde revalidatiezorg aanbieden voor ouderen hebben te maken met financiële uitdagingen. Uit onderzoek in opdracht van ActiZ, de branchevereniging voor de ouderenzorg, blijkt dat toenemende kosten, intensievere zorg en prijsstijgingen de financiële gezondheid van deze organisaties onder druk zetten.

Ouderen die na een val in het ziekenhuis belanden en een operatie ondergaan, hebben vaak revalidatie nodig voordat ze naar huis kunnen. De vraag naar deze vorm van zorg groeit vanwege de vergrijzing. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat steeds meer organisaties financiële problemen ondervinden. In 2022 stegen de totale kosten voor patiëntenzorg gemiddeld met 15%, terwijl de omzetgroei achterbleef met slechts 5%. De stijging van de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van personeelskosten, die meer dan 75% van alle kosten voor patiëntenzorg uitmaken.

ActiZ uit haar bezorgdheid over het feit dat de aanbieders van gespecialiseerde zorg niet langer kunnen rondkomen met de huidige tarieven. Ronald Schmidt, zorgbestuurder bij ActiZ, benadrukt het belang van geriatrische revalidatiezorg als een tussenstap tussen ziekenhuisopname en terugkeer naar huis. Hij waarschuwt dat als er niet wordt geïnvesteerd in deze zorg, de gezondheidszorg elders vastloopt.

Schmidt benadrukt dat de geriatrische revalidatiezorg de afgelopen jaren heeft ingezet op innovatie om meer patiënten te helpen met minder inzet van behandeling en betere resultaten. Hij pleit voor eerlijke tarieven om deze inspanningen te ondersteunen.

ActiZ wil zo snel mogelijk met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in gesprek gaan om een oplossing te vinden, bij voorkeur voordat nieuwe contracten met zorgverzekeraars worden afgesloten.