De premie voor zorgverzekeringen in 2024 is officieel aangekondigd, en de vooruitzichten zijn niet rooskleurig voor huishoudens. DSW, een relatief kleine zorgverzekeraar die erom bekend staat als een van de eersten met de nieuwe premies naar buiten te komen, heeft aangekondigd dat de premie voor het basispakket met maar liefst 11,50 euro zal stijgen tot 149 euro per maand.

Deze stijging van 8,4 procent is de grootste bij DSW sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Het komt niet helemaal als een verrassing, aangezien het kabinet tijdens Prinsjesdag al had geraamd dat de premie gemiddeld met ongeveer 12 euro per maand zou stijgen.

Voor huishoudens met de laagste inkomens is de zorgtoeslag in 2024 maximaal 127 euro, wat betekent dat zij maandelijks zo’n 22 euro uit eigen zak moeten betalen om de premie te dekken.

Het verschil tussen de maximale zorgtoeslag en het gemiddelde bedrag dat mensen moeten betalen aan zorgpremie wordt elk jaar iets groter. In 2020 bedroeg dit verschil nog 16 euro per maand, maar nu is het dus gestegen tot 22,30 euro.

Een opvallende uitzondering op deze trend was 2023, waarin mensen met lagere inkomens een hogere zorgpremie ontvingen als compensatie voor de hoge inflatie.

Voor degenen die geen zorgtoeslag ontvangen, zijn de zorgverzekeringen sinds 2020 met 29 euro per maand duurder geworden, wat neerkomt op een extra kostenpost van 348 euro per jaar.

De stijgende premies zijn direct gekoppeld aan het feit dat zorg steeds duurder wordt. Enerzijds komt dit door het toenemende gebruik van zorg, wat een logisch gevolg is van de vergrijzing van de bevolking. Anderzijds worden de lonen in de zorgsector in 2023 en 2024 fors verhoogd vanwege de hoge inflatie. Deze kosten moeten uiteindelijk ergens vandaan komen, en dit zie je terug in de hogere zorgpremies.

DSW-directeur Aad de Groot maakt zich ernstige zorgen over de voortdurende stijging van de zorgkosten. Hij benadrukt dat deze premiestijgingen op de lange termijn niet meer houdbaar zijn en dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn om de kosten onder controle te houden. Het hele systeem zou volgens DSW heroverwogen moeten worden om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.